This story was collaboratively developed (by the following order) from the students of the respective schools:

  • 8th Primary School of Pafos – Iordaneio, Cyprus
  • Zespol Szkol w Pobiedziskach, Poland
  • Palekastro Primary School, Greece
  • Serdar adiguzel orta okulu, Turkey
  • Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Lyuben Karavelov, Bulgaria